Akademik Rapor Hazırlama Hizmeti

Geri kazanım tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi alırken hazırlanması gereken konusuna uygun olacak şekilde Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (çevre mühendisliği ve/veya kimya mühendisliği) tesise kabul edilen atıkların projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir kurum adına görüş veren “KURUMSAL AKADEMİK RAPOR” hizmeti sunulmaktadır.

Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp