Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan İzin ve Lisanslar

Çevre İzinleri:

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atıksu Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları:

 • Geri Kazanım Lisansı
  • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
  • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
  • Atık yağ Geri Kazanım Lisansı
  • Bitkisel atık yağ Geri Kazanım Lisansı
  • Atık pil ve akümülatör Geri Kazanım Lisansı
  • Ömrünü tamamlamış lastik Geri Kazanım Lisansı
  • Ambalaj atığı Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
  • Atık yakma ve birlikte yakma
  • Düzenli depolama
  • İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) Bertaraf Lisansı
 • Ara Depolama Lisansı
  • Tehlikeli atık Ara Depolama Lisansı
 • İşleme Lisansı
  • Tıbbi atık sterilizasyon
  • Ömrünü tamamlamış araç işleme
  • Ambalaj atığı toplama ve ayırma
  • Tanker temizleme
  • Hurda metal
  • Atık kabul tesisi
  • Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme
 • Arındırma Lisansı
  • PCB arındırma olarak sıralanmaktadır
 • Diğer
  • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi (Tat)
  • Atık Taşıma Lisansı Ve Firma Lisansı
  • Atık Yağ Toplama Lisansı
  • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
  • Gemi Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı
  • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi Lisansı
  • Öta Geçici Depolama Lisansı
  • Motor Yağ Değişim Noktası İzin Belgesi
  • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp