Atık Yönetimi Hizmeti

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemi sonrası kontrolü vb.işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Entegre Atık Yönetimi: Atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanmasıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Önerilen Atık Yönetim Piramidi Atık Yönetim Piramidi alt basamaktan üst basamaklara doğru değerlendirilir.

Yani ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır.

Daha sonra atığın yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır. (Düzenli Depolama, Yakma Gibi.)

 • Bertaraf
 • Enerji Geri Kazanımı
 • Geri Dönüşüm
 • Yeniden Kullanım
 • Minimizasyon
 • Önleme

Atık Yönetimi Hizmeti Kapsamında Aşağıdaki Hizmetler Sunulmaktadır.

 • Yıllık Atık Beyanı
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hizmeti (3 Yıllık)
 • Tehlikeli Atıkların Bertaraf Ve Geri Kazanımı
 • Ambalaj Atığı Yönetimi Hizmeti
 • Gekap Bildirimi Hizmeti
 • Sıfır Atık Yönetimi Hizmeti
 • Bekra Bildirimi
 • Toprak Kirliliği Bildirimleri
Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp