İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alım Hizmeti

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği kapsamında işletmelerin gerekli bilgi ve belgeleri ilgili makamlara sunularak ruhsatlandırma hizmeti sağlanmaktadır.

Ruhsat işlemleri için gerekli belgeler;

 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Tapu Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Makine Güçleri ve Sorti Sayıları
 • SGK Bildirgesi
 • Fenni Muayene Raporları
 • Makine Yerleşim Planı / Ruhsat Projesi
 • İmalattan Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve/veya Kapsam dışı Görüş Yazısı
 • Çevresel Etki değerlendirme Görüş Yazısı (ÇED)
 • Risk Değerlendirme Raporu
 • İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi
Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp