Çevresel Etki Değerlendirme Hizmeti (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını hazırlamaktayız.

Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler

İlgili Yönetmeliğin, Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, ÇED Raporu hazırlanmakta ve “ÇED OLUMLU” kararı alınmaktadır.

Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler

İlgili Yönetmeliğin, Ek-2 listesinde belirtilen projelere Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmakta ve “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınmaktadır.

Kapsam dışı Projeler

İlgili Yönetmeliğin, Ek-1 ve Ek-2 listesinde belirtilen sınır değerlerinin altında kalması durumunda ve bu iki listede de faaliyet konusu yer almayan projeler için “Kapsam dışı” görüş yazısı alınmaktadır.

Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp